VISPĀRĒJIE PĀRDOŠANAS NOSĀCIJUMI

1.1   Šie pirkšanas un tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") nosaka Dutybox interneta veikala, www.dutybox.lv (turpmāk tekstā - "internetveikals") vispārējos lietošanas noteikumus. Noteikumi tiek piemēroti, kad Pircējas izvēlas, pasūta un nopērk preces, kas tiek piedāvātas internetveikalā, vai citādi izmanto internetveikala sniegtos pakalpojumus.

1.2   Pirms šīs tīmekļa vietnes/ internetveikala izmantošanas, katram www.dutybox.lv lietotājam ir uzmanīgi jāizlasa Noteikumi, Sīkdatņu politika un Paziņojums par privātumu šajā tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā kopā saukti "Datu aizsardzības politika"). Ja persona izmanto šo tīmekļa vietni un/vai internetveikalu, viņu saista šie Noteikumi un Datu aizsardzības politika, tāpēc personai, kas nepiekrīt šiem visiem Noteikumiem un Datu aizsardzības politikai, nav tiesību izmantot šo tīmekļa vietni un/vai internetveikalu.

1.3   Šie Noteikumi var un tiks mainīti vienpusēji, paziņojot par izmaiņām vietnē. Tīmekļa vietnes un / vai internetveikala lietotājam ir regulāri jāiepazīstas ar tiem. Uz tīmekļa vietnes lietotājiem attiecas politikas un noteikumi, kas ir spēkā timekļa vietnes izmantošanas brīdī (kad tiek veikta konkrēta darbība tāda kā pasūtījuma izdarīšana) , izņemot gadījumus, kad Dutybox ar likumu ir jāveic Noteikumu atpakaļejošas izmaiņas. Šādā gadījumā izmaiņas ietekmēs iepriekš izdarītos pasūtījumus.

1.4   Šo tīmekļa vietni un/vai internetveikalu persona var izmantot jebkādā valodā, kas ir pieejama vietnē.

1.5   Izmantojot šo vietni, persona piekrīt:

1.5.1        izmantot šo vietni tikai likumīgiem pieprasījumiem un pasūtījumiem;

1.5.2        neizdarīt nepatiesus vai viltotus pasūtījumus. Ja izdarītais pasūtījums tiek pamatoti uzskatīts par tādu, tīmekļa vietnes pārvaldnieks būs tiesīgs atcelt pasūtījumu un informēt attiecīgās iestādes;

1.5.3        pareizi un precīzi norādīt savu e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un / vai citu kontaktinformāciju. Izmantojot šo vietni, persona piekrīt tam, ka mēs varam izmantot šo informāciju, lai sazinātos ar viņu (sk. Paziņojumu par privātumu).

1.6   Ja nav sniegta visa nepieciešamā informācija, persona nevarēs izdarīt pasūtījumu.

1.7   Šajā tīmekļa vietnē izdarot pasūtījumu, persona apstiprina, ka viņš vai viņa ir sasniedzis/sasniegusi vecumu, kas piešķir tiesības noslēgt līgumus neatkarīgi, bez trešās puses atļaujas.

     INFORMĀCIJA PAR TĪMEKĻA VIETNES PĀRVALDNIEKU UN PĀRDEVĒJU

   Šīs tīmekļa vietnes pārvaldītājs un pārdevējs saskaņā ar noslēgtajiem individuālajiem pārdošanas līgumiem ir SIA Detail Guides (turpmāk tekstā saukts “DG” vai “Dutybox.lv”), Latvijas uzņēmums, juridiskā adrese; Slokas 52H, Rīga, Latvija, reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, uzņēmuma kods 42103099372, PVN kods LV42103099372, e-pasta adrese i[email protected], tālruņa Nr. +37127003302.

PIEGĀDE

2.1   Pēc pasūtījuma apstiprināšanas preces tiks piegādātas 1-2 darba dienu laikā, ja pasūtījums tiek izdarīts (un saņemta apmaksa) darba dienā līdz plkst. 16:00. Svētku laikā piegāde var aizņemt vairāk laikā. Ja divu darba dienu laikā nesaņēmāt preces, informējiet mūs kādā no šādiem veidiem:

pa tālruni: +371 27003302

rakstot uz e-pastu: [email protected]

2.2   Piegādes maksa tiek samaksāta kopā ar maksu par precēm.

2.3   Piegādes maksas ir šādas:

2.3.1     Latvija: EUR 3;

2.3.2     Lietuva: EUR 6

2.3.3     Igaunija: EUR 6

2.5   Ja kurjers nesastop saņēmēju divas reizes saskaņotajā laikā un adresē, pasūtījums tiks atgriezts uz noliktavu un notiks sazināšanās ar klientu, lai noskaidrotu piegādes nenotikšanas iemeslus. Sazinoties ar klientu, tiks saskaņoti preču cenas atmaksāšanas nosacījumi. Piegādes maksa netiek atmaksāta.

2.6   Piegāde notiek Lietuvā (izņemot Kuršu kāpu), Latvijā un Igaunijā (izņemot Sāremā). Vēloties saņem preces tās jāpasūta attiecīgās valsts veikalā. 

2.7   Ja tiek iesniegta nepilnīga vai neprecīza informācija (personas dati) vai tā tiek iesniegta formātā, kas nav noteikts tīmekļa vietnē (piem. mobilais tālruņa numurs), Dutybox.lv vai Dutybox.lv partneris, kas veic piegādi, nespēs piegādāt preces.

2.8   Ja Dutybox.lv nespēj piegādāt pasūtītās preces pircēja/ saņēmēja apstākļu dēļ, preces tiks atgrieztas noliktavā un tiks uzskatīs, ka Dutybox.lv ir izpildījis savu pienākumu piegādāt preces un uzņēmumam būs pamatotas tiesības atteikt samaksātās piegādes maksas atmaksu.

2.9   Ja 15 dienu laikā no pasūtījuma sagatavošanas piegādes dienas pasūtījumu nevar piegādāt iemeslu, kas ir ārpus Dutybox.lv kontroles, dēļ, tas nozīmē, ka pircējam ir jāatkāpjas no līguma un tas tiks izbeigts. Pēc līguma izbeigšanas maksa, kas tika nomaksāta par precēm, tiks atgriezta bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā no dienas, kad tiek uzskatīts, ka šādu preču pārdošanas un pirkuma līgums ir izbeigts. Piegādes maksa tiek atlīdzināta, ja preču piegādes neiespējamības iemesls bija ārpus Pircēja kontroles.

2.10   Preces kļūst par Pircēja īpašumu, un nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks tiek nodots Pircējam no preču piegādes brīža.

 

PREČU ATGRIEŠANA

3.1. Preču atgriešanas politika

Tiesības atteikties no līguma 

Patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc zemāk norādītā brīža atteikties no līguma, nenorādot iemeslu.

Atteikšanās no līguma termiņš beidzas 14 (četrpadsmit) dienas pēc dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav viņa izraudzītais pārvadātājs, ir ieguvušas preces fiziskā valdījumā (t.i., preces ir piegādātas) vai kad Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces un tās ir piegādātas atsevišķi 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona, izņemot pārvadātāju, ieguva pēdējās pasūtītās preces fiziskā valdījumā.

Lai izmantotu tiesības atteikties no līguma, Pircējam jāinformē par to SIA “DETAIL GUIDES”, kas darbojas kā e-veikala vadītājs, vienā no šiem veidiem:

Ja patērētājs atsakās no līguma, par precēm samaksātās summas tiek atmaksātas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad “Dutybox.lv” tika informēts par patērētāja lēmumu atteikties no līguma, ar nosacījumu, ka patērētājs atdod atpakaļ preces, kas atbilst šo Noteikumu prasībām.

Samaksātās summas tiek atgrieztas tikai ar maksājuma uzdevumu uz norādīto bankas norēķinu kontu pēc “Dutybox.lv” preču atgriešanas šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un pēc to pārbaudes.

Preces tiek atgrieztas tikai ar “Dutybox.lv” pasūtīto kurjeru neatkarīgi no klienta izvēlētā piegādes veida. Ja preces tiek atgrieztas nevis kvalitātes trūkumu dēļ (t.i., izmantojot tiesības atteikties no līguma), par preču atgriešanas pakalpojumu tiek iekasēta maksa:

  • Preču atgriešana no Latvija – 4 EUR.
  • Preču atgriešana no citas valsts - atbilstoši attiecīgās valsts izcenojumiem.

Maksa par preču atgriešanu tiek atskaitīta no summas, kas pircējam tiek atmaksāta par precēm.

Patērētājam nav tiesību atkāpties no līguma, kas noslēgts attiecībā uz šādām precēm:

  • Iepakojumā iepakotas preces, kas pēc piegādes tika izpakotas un kuras nav derīgas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
  • Citos gadījumos, kas noteikti Civilkodeksā un Lietuvas Republikas valdības 2001. gada 11. jūnija lēmumā Nr. 697 par mazumtirdzniecības noteikumiem, kā arī citos tiesību aktos.

Patērētāja tiesības atteikties no līguma attiecas tikai uz precēm, kuras tiek atdotas tādā pašā stāvoklī, kādā patērētājs tās saņēma piegādes brīdī.

Patērētājam nav tiesību atteikties no līguma un atgūt samaksātās summas, ja iegādātais kafijas automāts vai piena slotiņa ir tikusi izpakota, nesabojājot iepakojumu, un izmantota. Summas neatmaksā, ja preces nav tādā stāvoklī, kādā tās bija piegādes laikā, kā arī to sabojāšanas gadījumos.

Preces jāatdod oriģinālajā iepakojumā, kuram ir jābūt nebojātam un nesaplēstam.

Pēc atgrieztās preces pārbaudes “Dutybox.lv” paziņo patērētājam par gadījumiem, kad atgriešana neatbilst Preču atgriešanas politikas noteikumiem. Ja tiek noteikts, ka patērētājam ir tiesības atteikties no līguma (prece atbilst nosacījumiem, kas šādos gadījumos piemērojami precēm, kas tiek atgrieztas), par preci samaksātā summa tiek atmaksāta pēc iespējas ātrāk, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc datuma, kurā jūs informējat par nodomu atteikties no līguma, kad prece tika atgriezta un pārbaudīta. Neskatoties uz iepriekšminētajiem nosacījumiem, “Dutybox.lv” ir tiesības ieturēt samaksātās summas, līdz brīdim, kad preces tiek atgrieztas un pārbaudītas.

3.2    Nepietiekamas kvalitātes preču atgriešana

Ja pircējs uzskata, ka prece piegādes brīdī neatbilst e-veikalā noteiktajiem nosacījumiem vai ir sabojāta, pircējam nekavējoties jāsazinās ar “Dutybox.lv” vienā no šiem veidiem:

Preces tiek atgrieztas tikai ar “Dutybox.lv” pasūtīto kurjeru neatkarīgi no klienta izvēlētā piegādes veida. Ja preces tiek atdotas nevis kvalitātes trūkumu dēļ (t.i., izmantojot atteikuma tiesības no līguma), par preču atgriešanas pakalpojumu tiek iekasēta maksa:

“Dutybox.lv” rūpīgi pārbauda atdoto preci un saprātīgā termiņā pa e-pastu informē Pircēju par lēmumu atmaksāt par preci samaksāto summu vai aizstāt preci (pēc vajadzības). Kompensācija tiek izmaksāta vai preču maiņa tiek veikta pēc iespējas ātrāk, taču visos gadījumos ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc dienas, kad Pircējam nosūtīts e-pasts, kurā apstiprināts, ka tiks veikta par preci samaksātās summas atmaksa vai preces aizstāšana ar pienācīgas kvalitātes preci.

Summas, kas samaksātas par precēm, kuras tiek atgrieztas to ārējo bojājumu vai defektu dēļ, tiek atmaksātas pilnā apmērā, ieskaitot izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, un izmaksas, kuras Pircējam radušās par preces atgriešanu. Atmaksa tiek veikta tādā pašā veidā, kādu izvēlējās Pircējs, iegādājoties preci.

Pārdevējs visos gadījumos ievēro piemērojamo tiesību aktu prasības.

Корзина